Прыгоды Шэрлака Холмса (зборнік) Обложка: Прыгоды Шэрлака Холмса (зборнік)

Прыгоды Шэрлака Холмса (зборнік)

Скачайте приложение:
Описание
4.7
696 стр.
16+
Автор
Артур Конан Дойл
Серия
Бібліятэка часопіса “ПрайдзіСвет” “PostScriptum”
Издательство
Электронная книгарня
О книге
«Прыгоды Шэрлака Холмса» – першы зборнік апавяданняў пра знакамітага дэтэктыва, надрукаваны ў 1892 годзе, пасля аповесцяў «Эцюд у пунсовым» (1887) і «Знак чатырох» (1890). Зборнік улучае 12 апавяданняў, сярод якіх шмат добра вядомых і пазнавальных твораў, напрыклад, «Скандал у Багеміі» ці «Стракатая стужка», што неаднаразова экранізаваліся і пераасэнсоўваліся. Нягледзячы на тое, што далёка не ва ўсіх гэтых апавяданнях расследуецца сапраўднае злачынства, зборнік даўно ўвайшоў у залаты фонд дэтэктыўнай літаратуры і адыграў вялікую ролю ў станаўленні жанру.
ЖанрыИнформация
Переводчик
Коллектив переводчиков
ISBN
978-985-7119-03-5
Отзывы Livelib
Krysty-Krysty
28 марта 2015
оценил(а) на
5.0
Пра Шэрлака нашага містара Холмса сказана столькі, што дадаць нешта новае бадай не атрымаецца. Таму закрану толькі свае дарослыя ўражанні і пракаментую канкрэтнае папяровае выданне. За дзесяцігоддзі я ўмудрылася не забыцца ніводнай фабулы (бяда мая - памятаю развязку кожнай пачутай аднойчы показкі), таму смакавала нецікавыя ў дзяцінстве дэталі: апісанне прадметаў побыту, каментарыі (дарэчныя і трапныя ў гэтым выданні). Уразіла, як мала "вады" ў апавяданнях, яны лаканічныя, яркія, трапныя. У кожным апавяданні, як правіла, адна лінія, дэтэктывы Гарднера, напрыклад, значна больш ускладненыя і заблытаныя. Усе адкрыцці Холмса праўдападобныя і вытлумачальныя. Прысутнічае мноства адсылак на тыя справы і загадкі, якія не былі апісаныя Ўотсанам (Дойлам), такім чынам ствараецца сапраўдны аб'ёмны свет - персанаж проста не мог не зажыць урэшце ўласным жыццём. Кнігу прыемна ўзяць у рукі: цвёрдая вокладка, тоўстыя белыя старонкі, неблагая мова, якая дазваляе "проста чытаць", не звяртае на сябе ўвагу русізмамі, нечаканымі недарэчнымі дыялектызмамі або перакладніцкімі фантазійнымі неалагізмамі. І ўсё-ткі мая прафесійная дэфармацыя азвалася зубным болем ад некалькіх карэктарскіх недарэчнасцяў ("на ілбе" - прыстаўны "і" ўжываецца пасля зычных! суфікс "эр" у запазычаных словах цяпер перадаецца як "ар" - ва ўсіх новых слоўнікаў ужо некалькі гадоў "містар"). Ды вярстальнік даводзіў да шаленства, неапраўдана змяншаючы кегль у некаторых абзацах і нават радках у межах абзаца: відаць, хацеў пазбегнуць "павіслых" радкоў, а замест гэтага зрабіў не менш грубую памылку, якая дзіка кідаецца ў вочы.Перевод рецензии на русский. О Шерлоке нашем мистере Холмсе сказано столько, что добавить что-то новое, пожалуй, не получится. Поэтому затрону только свои взрослые впечатления и прокомментирую конкретное бумажное издание. За десятилетия я умудрилась не забыть ни одной фабулы (беда моя - помню развязку каждого услышанного однажды анекдота), поэтому наслаждалась неинтересными в детстве деталями: описанием предметов быта, комментариями (уместными и меткими в этом издании). Поразило, как мало "воды" в рассказах, они лаконичны, ярки, совершенны. В каждом рассказе, как правило, одна линия, детективы Гарднера, например, гораздо более усложненные и запутанные. Все открытия Холмса правдоподобны и объяснимы. Присутствует множество отсылок на те дела и загадки, которые не были описаны Уотсоном (Дойлом), таким образом создается настоящий объемный мир - персонаж просто не мог не зажить наконец собственной жизнью. Книгу приятно взять в руки: твердая обложка, толстые белые страницы, неплохой язык, который позволяет "просто читать", не обращает на себя внимание русизмами, неожиданными нелепыми диалектизмами или переводческими фантазийными неологизмами. И все-таки моя профессиональная деформация отозвалась зубной болью от нескольких корректорских нелепостей («на ілбе» - приставной "і" употребляется после согласных! суффикс "эр" в заимствованных словах сейчас передается как "ар" - во всех новых словарях уже несколько лет "містар"). Да верстальщик доводил до бешенства, неоправданно уменьшая кегль в некоторых абзацах и даже строках в пределах абзаца: видимо, хотел избежать "висячих" строк, а вместо этого сделал не менее грубую ошибку, которая дико бросается в глаза.
С этой книгой читают Все
Обложка: Весь Шерлок Холмс
4.8
Весь Шерлок Холмс

Адриан Дойл, Артур Конан Дойл, Джон Карр

Обложка: Рассказы о Шерлоке Холмсе
Рассказы о Шерлоке Холмсе

Артур Конан Дойл

4.8
Обложка: 15 лучших рассказов на английском / 15 Best Short Stories. Метод комментированного чтения
4.5
15 лучших рассказов на английском / 15 Best Short Stories. Метод комментированного чтения

Амброз Бирс, Фрэнсис Брет Гарт, Чарльз Диккенс, Артур Конан Дойл, Говард Лавкрафт, Стивен Ликок, Джек Лондон, Дэвид Герберт Лоуренс, Эдвард Митчелл, О. Генри, Эдгар Аллан По, Саки, Марк Твен, Оскар Уайльд, Кейт Шопен

Обложка: Затерянный мир
4.4
Затерянный мир

Артур Конан Дойл

Обложка: Настоящий британский детектив
3.0
Настоящий британский детектив

Чарльз Диккенс, Артур Конан Дойл, Гилберт Кит Честертон

Обложка: Опасная работа
4.5
Опасная работа

Артур Конан Дойл

Обложка: 5 best Sherlock Holmes Stories
5 best Sherlock Holmes Stories

Артур Конан Дойл

2.0
Обложка: Лучшие фантастические романы. Три великих путешествия
Лучшие фантастические романы. Три великих путешествия

Жюль Верн, Артур Конан Дойл, Джонатан Свифт

3.0