Интернат Обложка: Интернат

Интернат

Скачайте приложение:
Описание
4.4
615 стр.
16+
Автор
Сергей Жадан
Издательство
Мультимедийное издательство Стрельбицкого
О книге
…Однажды, проснувшись, ты видишь за окном огонь. Ты его не разжигал. Но тушить придётся тебе… …Январь 2015 года. Донбасс. Паша, учитель одной из школ, наблюдает, как линия фронта неуклонно приближается к его дому. Случается так, что он вынужден эту линию пересечь. Чтобы потом вернуться назад. И для этого ему как минимум нужно определиться, на чьей стороне его дом…
ЖанрыИнформация
Переводчик
Елена Мариничева
ISBN
978-966-97679-0-5
Отзывы Livelib
sireniti
21 мая 2021
оценил(а) на
5.0
...Нічого не має. Нікого не шкода...От є книги, про які так і хочеться вигукнути: «Вау!» Але от саме для цього роману такий вислів буде недоречний. Тому просто скажу: Інтернат - одна із найкращих книг, прочитаних мною за кілька останніх років. І не тому що вона про війну, яка ніби і не твоя, а все ж добре подумай, чия? І не тому що вона про байдужість, яка до фіналу поволі зникає і перетворюється майже на патріотизм, і навіть не тому, що це реалії, які відбуваються тут, з нами. З рештою, звикаєш до всього, навіть до того, що в твоїй країні йде війна, і це сумно. Тут щось інше, щось таке, що не піддається поясненню, щось, що ховається в серці, стискає душу. І запалює вогонь. Українська - не латина. Варто було вчителю української мови і літератури потрапити в пекло на сході, щоб це зрозуміти. Зрозуміти і закарбувати у свідомості: «Як я не помітив, що мої учні тепер воюють проти мене? Як я це пропустив?» Чому саме слова якогось американця (що йому до твоєї не твоєї війни?) так образили за мову?Паша - типовий представник тих, кому байдуже. Байдуже на все, на людей, на країну, на події, що відбуваються навколо, навіть на свою родину, адже він не став на заваді, коли рідного племінника відправили до інтернату, при живій матері, дідусеві, та й врешті його, дядька. «Мовою говорить лише під час уроків, ніби це якісь медичні терміни, яким просто немає застосування в щоденному житті.» Так і живе, ніби чужинець, на рідній землі, ніби гість, у власній сім‘ї. Та одного разу все зміниться. Одного разу прийде дивне усвідомлення - він інша людина, він уже не той, що ховається за своїм мовчанням, тобто не говорить зайвого, якость так вийшло, що його хата перестала бути з краю, а кордони свідомості стали ширші. І знадобиться всього-навсього три дні. Три дні дорогами справжньої, не з телебачення, війни. З вибухами снарядів і бомб, з обстрілами градів і снайперських гвинтівок, з вирвами на дорогах, скаліченими, спустошеними будинками і смертю, що чекає за кожним рогом. Три дні і слова небайдужої дівчини: «… давно слід було визначитися, з якого ви боку. Звикли все життя ховатися. Звикли, що ви ні при чому, що за вас завжди хтось усе вирішить, що хтось усе порішає. А ось не вирішить, не порішає. Не цього разу. Тому що ви теж усе бачили й усе знали. Але мовчали й не говорили. Судити вас за це, звісно, не будуть, але й на вдячну пам’ять нащадків можете не розраховувати. Коротше, – говорить Ніна й рішуче підводиться, – не тіште себе ілюзіями, відповідати будуть усі. І найгірше буде тим, хто відповідати не звик.»Війна дихне Паші в обличчя справжнім, не бутафорським вогнем. І справжніми, не надуманими, не пафосними словами. І подивиться очима племінника-підлітка, презирливо-недовірливими, і щось станеться… Ні, не диво, на жаль це не казка. Але раптом вчитель-каліка із примарного сновиди перетвориться на людину думаючу, власне такими ж нас задумав Господь. І Малий гляне на дядька другими очима, розуміючи, що той, хто вирушив за ним в інтернат, і той, хто привів його додому, одна, але повністю змінена людина. Паші тепер не байдуже. Скільки іще таких, як він?Перевод.Вот есть книги, о которых так и хочется воскликнуть: «Вау!» Но вот именно для этого романа такое выражение будет неуместно. Поэтому просто скажу: Интернат - одна из лучших книг, прочитанных мной за несколько последних лет. И не потому что она о войне, которая вроде и не твоя , но все же хорошо подумай, чья? И не потому что она о равнодушии, которое к финалу медленно исчезает и превращается почти на патриотизм, и даже не потому, что это реалии, которые происходят здесь, с нами. В конце концов, привыкаешь ко всему, даже к тому, что в твоей стране идет война, и это печально. Здесь что-то другое, что-то такое, что не поддается объяснению, то, что скрывается в сердце, сжимает душу. И зажигает огонь. Украинский - не латынь . Стоило учителю украинского языка и литературы попасть в ад на востоке, чтобы это понять. Понять и запечатлеть в сознании «Как я не заметил, что мои ученики теперь воюют против меня? Как я это пропустил? » Почему слова какого-то американца (что ему до твоей не твоей войны?) так обидели за родной? язык? Паша - типичный представитель тех, кто ко всему равнодушен. Равнодушен к людям, к тому, что происходит в стране, даже к своей семье, ведь он не помешал, когда родного племянника отправили в интернат, при живой матери, дедушке, и в конце его, дяди. «… на языке говорит лишь во время уроков, словно это какой-то медицинский термин, которому просто нет применения в повседневной жизни.» Так и живет, словно чужой, на родной земле, будто гость, в собственной семье. Но однажды все изменится.Однажды придёт странное осознание - он другой человек, он уже не тот, кто прячется за своим молчанием, то есть не говорит лишнего , как-то так получилось, что его хата перестала быть с краю, а границы сознания стали шире. И понадобится всего лишь три дня. Три дня дорогами настоящей, не из телевидения, войны. Со взрывами снарядов и бомб, с обстрелами градов и снайперских винтовок, с воронками на дорогах, искалеченными, опустошенными домами, и смертью, что ждёт за каждым углом. Три дня и слова неравнодушной девушки «... давно следовало определиться, с какой вы стороны. Привыкли всю жизнь прятаться. Привыкли, что вы ни при чем, что за вас всегда кто-то все решит, что кто-то все порешает. А вот не решит, а не порешает. Не в этот раз. Потому что вы тоже всё видели и всё знали. Но молчали и не говорили. Судить вас за это, конечно, не будут, но и на благодарную память потомков можете не рассчитывать. Короче, - говорит Нина и решительно встает, - не тешьте себя иллюзиями, отвечать будут все. И хуже будет тем, кто отвечать не привык. » Война дохнет Паше в лицо настоящим, не бутафорским огнём. И настоящими, не надуманными, и не пафосными словами. И посмотрит глазами племянника-подростка, презрительно-недоверчивыми, и что-то случится ... Нет, не чудо, к сожалению это не сказка. Но вдруг учитель-калека с призрачного лунатики превратится в человека думающего, собственно такими же нас задумал Господь. И Малой взглянет на дядю другими глазами, понимая, что тот, кто отправился за ним в интернат, и тот, кто привел его домой один, но полностью изменившийся человек. Паше теперь не безразлично. Сколько ещё таких, как он?
Nina_M
22 апреля 2018
оценил(а) на
5.0
Ця книга не про інтернат і навіть не про війну. Вона про те, як змінюється людина, її суть і погляди, коли зникає звичний фон, руйнується не тільки розпорядок дня, але й усе довкола. Про те, як катастрофічно мало ми спілкуємося зі своїми близькими, начебто думаючи, що ще обов’язково буде час і нагода. Про те, як рідко ми говоримо правду, особливо дітям – батьки і вчителі. А виявляється, що вони розуміють усе набагато краще, ніж ми думали (або навіть краще за нас самих).Це книга, яка здивувала мене. Погоджуюся з думкою кандидата філологічних наук, доцента кафедри літературознавства НаУКМА Ростислава Семківа, який у лекції про сучасну українську літературу сказав, що це наразі найкраща книга Сергія Жадана. Як на мене, це одна з найкращих книжок сучасної української літератури.Це книга, яку треба читати у школі, включити її до шкільної програми. Бо тут так щемно написано про вічне, про те, що робить нас людьми і що змушує перетворюватися на тварин, що цим неможливо не перейнятися. Пройти повз таку книгу не можна. Вона зачіпає щось таке в серці, що хочеться бути кращим, ніж ти є насправді. Дивовижно!Для тех, кто читает на русскомДальше...Эта книга не про интернат и даже не о войне. Она о том, как меняется человек, его сущность и взгляды, когда исчезает привычный фон, разрушается не только распорядок дня, но и все вокруг. О том, как катастрофично мало мы общаемся со своими близкими, как будто думая, что еще обязательно будет время и возможность. О том, как редко мы говорим правду, особенно детям - родители и учителя. А оказывается, что они понимают все гораздо лучше, чем мы думали (или даже лучше нас самих).Это книга, которая удивила меня. Согласна с мнением кандидата филологических наук, доцента кафедры литературоведения НаУКМА Ростислава Семкива, который в лекции о современной украинской литературе сказал, что это пока лучшая книга Сергея Жадана. По моему мнению, это одна из лучших книг современной украинской литературы.Это книга, которую надо читать в школе, включить ее в школьную программу. Потому что здесь так щемяще написано о вечном, о том, что делает нас людьми и заставляет превращаться в животных, этим невозможно не проникнуться. Пройти мимо такой книгу нельзя. Она затрагивает что-то такое в сердце, что хочется быть лучшим, чем ты есть на самом деле. Удивительно!
Nina_M
28 марта 2021
оценил(а) на
5.0
Враження, ніби читала книгу вперше, хоч від часу першого знайомства з цим романом минуло майже 3 роки. Твір Сергія Жадана відкрився з нового боку. Емоції переповнюють. Це справді найкраща книга сучасної української літератури. Без варіантів. Історія блукання вчителя Паші шляхами війни нагадує рух колами. Та й не просто колами, - колами війни і навіть пекла. У цих блуканнях герой кардинально змінюється, перетворюючись із боязкого невпевненого інваліда на сильного чоловіка, що має власну думку, не боїться брати на себе відповідальність і, попри все, іти вперед. Він зважується йти в інтернат по племінника лише під тиском старого, але після того, як буквально на власних плечах витягнув хлопця зі зруйнованого й майже порожнього приміщення інтернату й довів-таки додому, де пахло чистими простирадлами, виявилося, що це був не тільки шлях додому, на станцію, але й стежка до серця непростого підлітка. Власне, весь текст - це дорога. Із вирвами від вибухів. Зі слідами від танкових гусениць. Під градами. В окулярі снайперської гвинтівки. Загорнута в дим небезпечна дорога війни. Яку ти ігнорував і якій не хотів дивитися в очі, проте вона сама подивилася на тебе. Як славнозвісна ніцшеанівська безодня. Цей твір про байдужість, яка у фіналі коштує дуже дорого. Адже виявиться, що неможливо бути байдужим до своєї родини і - нехай це прозвучить пафосно - своєї країни. Більшість ніколи не полишить свого підводного човна. Буде звикати/пристосовуватися/боротися (потрібне підкреслити) - і все-таки залишитися тут, на своїй землі. Відколи я прочитала цю книгу вперше, багато чого змінилося. "Інтернат" є в програмі з літератури. Новини давно не починаються з війни. На чолі країни інші люди. Жінки перестали купувати губну помаду, бо її не видно під маскою. Але чи насправді щось змінилося? Війна триває. Гинуть люди. Страждають мирні мешканці. Це книга, сюжет якої неможливо переказати, бо Сергій Жадан зміг написати про те, що справді болить. Написав сильно. Браво автору!!!
Burmuar
29 ноября 2017
оценил(а) на
5.0
Я из тех людей, кто искренне верит - Сергей Жадан когда-то получит Нобелевку по литературе, а потом переводчики всего мира будут рыдать, но переводить его совершенно непереводимые и до неприличия гениальные тексты. Хотя почему это "из тех людей"? Я вообще ни от кого, кроме себя, не слышала такой мысли, но если так думаю я одна, то Нобелевки не будет, потому причисляю себя к эдакой вымышленной группировке, чтобы легче верилось.Итак, чтобы купить роман "Интернат" мне достаточно было знать, что это роман Жадана. И только получив книгу на почте в понедельник, я прочла в аннотации, что она будет о войне на Донбасе. И мне стало очень страшно. Потому что это такая тема, о которой вообще непонятно, как написать, чтобы книга не была дешевым китчем. И я испугалась. Испугалась, что у Жадана появятся хорошие и плохие, что его книги перестанут быть настоящими, а станут картонно-разлагаемыми на составляющие. И я перестану верить в Нобелевку.Но знаете, нет. Настолько нет, что я теперь говорю о своих этих мыслях вслух, такой книгой оказался "Интернат".Он не о герое. Он о человеке. У человека нет высоких целей. У человека есть его жизнь и его человеческие цели - не для плакатов и лозунгов. Но он, аполитичный, живет там и тогда, где и когда политика становится громкой, грязной, кровавой и неизбежной. А он, человек, пытается жить невзирая и вопреки. И от этого безоценочного, но понятного и умного, беспристрастного, но правильного, мороз по коже, сердце кувалдой, мозги набекрень. Это настолько честно, что не до слез. Жадан не играет эмоциями. Ему не нужно выдавливать влагу из глаз. Он же рассказывает настоящую историю, а не пишет подводку для новостей.А я просто пишу - возьмите и прочтите. Потому что нужно.
vetka333
25 февраля 2020
оценил(а) на
5.0
Эта рецензия далась мне очень нелегко. Хотя книга попала в мое настроение и очень понравилась. Я все время размышляла о сюжете, о героях, о войне. Война – мне все больше и больше хочется об этом читать, особенно о людях, которые волею случая или обстоятельств очутились в эпицентре событий. Наверное, потому что дыхание войны почувствовалось буквально за спиной, а многие твои знакомые увидели ее воочию. Эта книга о людях, для которых война, хоть и не стала обыденным и никогда не будет, но жизнь сложилась так, что максимально затронула. Они должны теперь жить именно так, но к этому нельзя приспособиться – никак. Люди пытаются вести свой обычный образ жизни, ходят на работу, решают бытовые проблемы, ведут себя, как привыкли, потому что надо глушить страх, потому что, вдруг это страшный сон. Обстрелы становятся привычными, а тишина нет. Особенно страшные первые дни между миром и войной, когда появляется паника и бессилие, ты не знаешь, как, а самое главное от кого, защитить себя и близких. Кто-то находит себя в этом хаосе быстро, кто-то никогда, кто-то вообще попадает в свою стихию, самоутверждаясь за счет войны, но, как обычно, правда где-то посередине. Война – это время, когда каждый сам за себя, а человеческие качества ценятся очень дешево. Война- это когда появляются другие, не мирные, авторитеты и приоритеты… Но не везде и не у всех…Какие эмоции ассоциируются с войной – напряжение, злость, отчаяние. Такие эмоции вызывает и книга, но есть в «Интернате» много хорошо, подкупляющего. Война это не только черное, хотя, конечно, этот цвет преобладает. Война, в первую очередь, люди, которые в такие моменты, как и моменты любых потрясений, или становятся сплочёнными, или наоборот их разобщенность усиливается. Свой «Интернат» Жадан писал о конкретном герое. Его зовут Паша. Он учитель в школе. Работу он не любит, и не ценит. Он живет в маленьком поселке. У него есть отец, с которым он все время в контрах, непутевая сестра и племянник, который настолько мешает своим родственникам, что его отдали в интернат. Но это мирная жизнь… В их непростые семейные отношения вмешивается война. В разгар боевых действий, Паша едет в город, чтобы забрать племянника домой. Автор пишет всего лишь о трех днях из жизни Паши, но это те дни, которые могут изменить жизнь коренным образом. Это книга не только о Паше, это книга о человеке на войне. Много людей встретил Паша за эти три дня, такие встречи это лишь мгновения, но по моральному накалу – это почти целая жизнь и для Паши, и для читателя. У Жадана получились все образы очень яркие - как главных героев (Паша и Малой), так и второстепенных. Тут нельзя никого выделить, каждый западает в душу, даже те, кто умер – они тоже рассказывают свою историю. Тут все важно, любой эпизод характеризует войну в ее разных проявлениях. Жадан методично описывает каждый Пашин шаг, куда пошел, что сделал, о чем говорил, от этого становится жутко - за людей, особенно за детей, особенно интернатовских. Люди как звери, тот кто сильнее пытается давить на слабого, пытается за их счет получить какие-то выгоды. Но так ведут себя не все, есть другие, которые не предают себя, остаются человечными, даже на грани жизни. Война усугубляет и хорошее, и плохое. Здесь люди делятся на наших и ваших, а эта грань очень зыбкая, в один миг из наших ты можешь превратиться в чужака.Надо сказать, что зная политические предпочтение Жадана, мне понравилось, что он сумел выдержать в книге нейтральный тон, не расставляя акценты, кто лично для него, как писателя, друг или враг. Писатель здесь сторонний наблюдатель и не разделяет персонажей на тех кому он симпатизирует или нет. Выводы делает читатель, а приоритеты расставит только будущее и история, а пока не нам судить.Еще пару слов о главном герое. Человек на глазах из «хлюпика»-интеллигента, с философией «моя хата з краю», превращается в человека, если не со своей позицией, то уже с каким-то мировоззрением. За эти три дня Паша учится принимать решения и брать на себя ответственность, чему мирная жизнь его так и не научила. Очень симпатичен мне племянник Паши, Саша. Это еще ребенок, но он уже личность, со своим стержнем, жизненной, хоть еще где-то и детской, философией. У Малого есть человечность, понимание и эмпатия. Племянник, по-моему, это улучшенная копия дяди.Очень поразил меня финал книги. Во-первых, тем, что у Паши оказывается больное сердце и Малой очень переживал за него. Сам Паша об этом ни разу не вспомнил. И второй момент, про щенка. Это так описано, что не могло оставить равнодушным.Книга меня настолько впечатлила, что я не смогла сесть сразу за рецензию. Да и сейчас очень часто мысленно возвращаюсь и «перевариваю» прочитанное. Кстати, писала рецензию по-украински, а потом все-таки решила перевести.
С этой книгой читают Все